Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Endringer i konsernledelsen i Norsk Gjenvinning

29.08.2019

I tråd med strategien om kontinuerlig utvikling, industriell vekst og langsiktig posisjonering av konsernet, er det besluttet at konsernledelsen styrkes med to nye og viktige roller. Endringene fikk effekt fra mandag 19. august.

Direktør for Prosjektbaserte virksomheter, Bjørn Arve Ofstad vil tiltre rollen som Chief Operating Officer (COO), slik at konsernsjef (CEO) Erik Osmundsen får større rom til å arbeide med vekst, innovasjon og langsiktig utvikling av konsernet. Ofstad vil prioritere kraft på det operative forbedringsarbeidet slik at konsernet styrker markedsposisjonen og høster mulighetene som ligger i et samlet NG-konsern. Denne endringen medfører at divisjonsdirektørene vil rapportere til Ofstad, men de vil fortsatt representere sine ansvarsområder i konsernledelsen.

Økt satsing på innovasjon
Innovasjon spiller en svært viktig rolle for å videreutvikle NGs posisjon i markedet og skape vekst i konsernet. Det er derfor besluttet at Thomas Mørch trer inn i konsernledelsen som direktør for Innovasjon og Bærekraft og rapporterer til CEO.

- Jeg er veldig glad for at vi styrker konsernledelsen med de to nye rollene. Økt kraft på både det operative forbedringsarbeidet og på den langsiktige satsingen vil øke konsernets samlede konkurransekraft, og jeg har stor tro på at endringene vil hjelpe oss på veien mot å bli en stor industriell aktør på det nordiske markedet, forteller Erik Osmundsen.