Presserom 2019 Foto: Martine Sorthe

Erik Osmundsen er Årets GRC-profil 2020

06.02.2020

Den 4. februar ble vinneren av årets GRC-profil 2020 kunngjort, og den hedersfylte prisen gikk til konsernsjef Erik Osmundsen for sin innsats for Norsk Gjenvinning, der han har gjort NG til en katalysator for endring i en bransje med noe dårlig rykte både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er veldig inspirerende å motta denne prisen på vegne av alle ansatte i Norsk Gjenvinning som har jobbet hardt over lang tid for å sette en standard for bærekraftig drift. Det er en anerkjennelse av at vi i Norsk Gjenvinning både har bygd et av Norges beste kontroll- og compliance systemer, og arbeidet systematisk i åtte år med å bygge en compliance kultur i selskapet. Jeg mener bedriftene må ta et av de største løftene dersom vi skal nå 2 graders målet, men da må bedriftene også drives bærekraftig. Bedrifter som klarer å skape en slik GRC grunnmur får en enestående mulighet til å skape et konkurransefortrinn hvor bærekraft er i kjernen av strategien, sier Erik Osmundsen.

Finalistene
Erik Osmundsen vant Årets GRC-profil 2020. De andre finalistene var Norsk Hydro ved Torstein Gimnes Are, Halvor Molland og Jo De Vliegher for hvordan de håndterte cyberangrepet som kostet over 400 MNOK i 2019 med eksemplarisk åpenhet og transparens, og har også fått internasjonal oppmerksomhet for håndteringen av hendelsen.

Den tredje finalisten var Undervisningsbygg ved Rigmor Helene Hansen som gjennom god struktur og en rød tråd i styringen bruker Undervisningsbygg GRC som et virkemiddel for å oppnå økt måloppnåelse i virksomheten.

Katalysator for endring
– Erik Osmundsen vant Årets GRC-profil fordi han er en engasjert leder som har bidratt til transformasjon av Norsk Gjenvinning, tidligere kjent som et innsamlingsselskap, til en ledende produsent og selger av resirkulerbare produkter. Osmundsen tok over som leder for NG i en tid der bransjen var preget av korrupsjon, ulovlig eksport og grove miljøutslipp. Gjennom å være pådriver for opprydding, kulturendring og systematisk GRC-arbeid, har Osmundsen og NG vært en katalysator for endring i en bransje med noe dårlig rykte både nasjonalt og internasjonalt. Har også tatt en aktiv rolle ift. å få bærekraft og sirkulærøkonomi inn i GRC-begrepet, sier Carsten Maartmann-Moe, juryformann.

Dette er første gangen Årets GRC-profil deles ut i Norge, etter å lenge ha vært et etablert og populært konsept i Sverige. Årets GRC-profil gir oppmerksomhet til individer som har vist enestående innsats innen GRC – Governance, Risk og Compliance.


Om prisen Årets GRC-profil
Årets GRC-profil gir oppmerksomhet til individer som har vist enestående innsats innen GRC – Governance, Risk og Compliance. GRC er et samlebegrep for virksomheters arbeid innen ledelse/styring, risikohåndtering og etterlevelseskultur. God håndtering av GRC bidrar blant annet til mindre konflikter & uønsket risikotaking, samt reduserer unødvendig overlapp. God GRC bidrar også til mer verdiskaping.

Årets GRC-profil er et etablert og populært konsept i Sverige. Nå er tiden inne for å starte Årets GRC-profil også i Norge.

Les mer på https://www.grcprofilen.no/