Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Erik Osmundsen

Erik Osmundsen går inn som styreleder i Norsk Gjenvinning og avslutter sin rolle som konsernsjef i 2021

02.12.2020

Oslo, 2. desember 2020 – Etter ni innholdsrike år ønsker Erik Osmundsen å fratre som konsernsjef for Norsk Gjenvinning. Han vil imidlertid jobbe aktivt videre som styreleder for konsernet, og sammen med hovedeier Summa Equity videreutvikle virksomheten til å bli en større aktør internasjonalt innen sirkulærøkonomien. Endringen vil skje til sommeren 2021.

- Etter mange år i lederstolen i Norsk Gjenvinning, er jeg klar for å finne nye utfordringer der jeg kan bidra positivt og fortsette å utvikle meg. Tiden å gå videre fra et så godt selskap er aldri perfekt, men jeg anser at tidspunktet for å initiere et lederbytte er best nå da det gir selskapet tilstrekkelig tid til å bygge en struktur for neste fase. Vi har over de siste årene tilrettelagt for et forsvarlig lederbytte gjennom å styrke lederteamet, og etablert en COO rolle for å sikre kontinuitet og kraft ved min avgang, sier Erik Osmundsen. Konsernet har gode resultater og er trygt finansiert slik at det er mulig å tenke langsiktig.

Ryddejobben som førte til sterkt omdømme og lønnsomhet for fremtiden
Erik har ledet Norsk Gjenvinning fra et relativt ukjent avfallsselskap til et moderne industriselskap med markedsledende posisjon og sterk merkevare. Det var ingen selvfølge da Erik overtok som konsernsjef i 2012. Han ble en tidlig drivkraft for å endre en bransje som i alt for stor grad var preget av uansvarlige snarveier, til en bransje hvor ansvarlighet og seriøsitet har blitt et konkurransefortrinn. Nå ligger styrken til Norsk Gjenvinning i etterlevelse, innovasjon og bærekraft, som skaper verdier for både samfunnet og eiere.

Et solid konsern som er klar til å ta fatt på neste epoke
- Erik har sammen med sine medarbeidere skapt fantastiske resultater, og er grunnen til at Summa Equity gikk inn som eiere i 2018. Norsk Gjenvinning har i perioden Erik har ledet selskapet vokst fra ca. 3,3 mrd. til 5,6 mrd. i omsetning, og har gjennomført et vellykket eierskifte til Summa Equity. Selskapet har gjennom Eriks tydelige lederskap etablert seg med det 11. beste omdømme blant norske bedrifter, og er i dag et kjent merkevarenavn blant nordmenn generelt, forteller Managing Partner i Summa, Reynir Indahl. Vi ønsker å bygge på denne plattformen og investere mer i den grønne økonomien gjennom Norsk Gjenvinning-konsernet og vi er veldig glade for at Erik kan bruke sin kunnskap og erfaring som styreleder i den neste fasen, sier Indahl.

Rollen som styreleder sikrer konsernets kurs mot et mer bærekraftig samfunn
Norsk Gjenvinning har skapt en plattform for videre vekst og økte investeringer i bærekraftige forretningsmodeller og sirkulære teknologier med globalt potensial.

- Erik har bygd omdømmet til Norsk Gjenvinning til å ha en sterk merkevare og posisjon i markedet, og selskapet er nå i stand til å bygge nye sirkulærøkonomiske verdikjeder sammen med andre industriselskap både i Norge og Norden, sier styreleder Ole Enger, som har bedt om avlastning ved neste generalforsamling.
Styret går nå i gang med prosessen med å finne Eriks etterfølger.