Portretter Erik Osmundsen ved Business for Peace i 2014.

Erik Osmundsen signerte på bærekraftig lederløfte

03.05.2016

Erik Osmundsen var en av de første 100 lederne i verden som signerte på et lederløfte om å jobbe for bærekraftig utvikling basert på FNs bærekraftsmål. Lederløftet ble lansert ved den internasjonale konferansen Business for Peace som arrangeres i Oslo hvert år.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Blant de første som signerte var også internasjonale storheter som Sir Richard Branson og konsernsjefen i Unilever Paul Polman, samt norske ledere som Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

For Norsk Gjenvinning er dette nok en bekreftelse på at bærekraftig utvikling er en viktig del av vårt fundament,  noe som blant annet synliggjøres gjennom vår visjon og våre verdier.

Les mer om The Businessworthy Pledge ›