Den norske gjenvinningsbransjen

13.06.2018

Film laget av Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA), i samarbeid med gjenvinningsbransjen. Avfall som samles inn fra næringsliv og husholdninger videreforedles til råstoff som går inn i etablerte råvarestrømmer. Ved bruk av resirkulerte råvarer kan industriproduksjon skje til lavere kostnader, mindre energiforbruk og forurensede utslipp, samtidig som presset på begrensede råvareressurser reduseres.