Gjenvinning av glass

11.02.2020


Norsk Gjenvinning materialgjenvinner glass, og står for 1/3 av Glavas råvarebehov.