Gjenvinning av plast

11.02.2020


Over 7% av den globale oljeproduksjonen brukes til plast. Gjenvinning av 1 kg plast erstatter behovet for 2 liter olje.