Ringer i Vannet - intervju med Stein Erik Bakke

24.01.2018

Stein Erik Bakke hadde vært utenfor arbeidslivet i seks år da han startet å jobbe i Norsk Gjenvinning. Her snakker han om hvor verdifullt det har vært å være en del av Ringer i Vannet-prosjektet.