Samarbeid gir konkurransekraft

08.05.2018

Samarbeid kan gi gode resultater, og arbeidet vi gjør med Vesar viser hvordan offentlig og privat samarbeid kan være lønnsomt for begge parter. I Norsk Gjenvinning har vi stor tro på at samarbeid gir konkurransekraft.