Komprimator

Fokus på digitale løsninger for å møte morgendagens kunder!

19.02.2018

For å møte behovene i markedet og tilby gode løsninger for kundene våre, jobber vi med flere digitale tiltak som skal gjøre hverdagen enklere – dette som et viktig ledd i digitaliseringen av Norsk Gjenvinning.

To av produktene vi nå tar i bruk mot kunder er Big Belly og Europress SMART. Begge er digitale løsninger med sensor som selv gir beskjed når avfallsbeholderen er full.

Big Belly – innovative avfallsbeholdere
- Dette er fremtiden av avfallsbeholdere – en Rolls Royce, sammenlignet med det man ser på gatene i dag, men også noe jeg forventer at kommer til å bli den nye normalen om noen år, forteller markedsdirektør, Morten Frøid. Han synes det er gledelig å kunne lansere denne nyheten på markedet, som leverandør i Norge.

Beholderne sikrer fem til syv ganger mer kapasitet enn en vanlig avfallsbeholder på grunn av muligheten til å komprimere innholdet. Dette gjøres enten via strøm, eller solcellepanelene den er utstyrt med.

- At den selv sier ifra når den er full minimerer kostnadene relatert til tømming og sikrer at aldri blir så fulle at det renner over, eller at de tømmes for tidlig. Da kan man optimere henting på en helt ny måte, samtidig som vi sikrer et renere bymiljø, forteller Frøid entusiastisk.

Digitalisering gjør bybildet renere og forenkler prosessen for kundene våre
Via nettet sender beholderen signaler når den er full. Dette kan man følge med på fra en PC eller en app, slik at man alltid har oversikt over når det er behov for å tømme. Det er et fullstendig lukket system som fjerner problemer man kan oppleve med skadedyr som drar ut søppel.

- Vi håper at kommuner og andre ser verdien av å kunne bruke Big Belly. Samtidig vil vi nå jobbe med noen kunder for å teste ut konseptet ved idrettsarrangementer og lignende, sier Frøid.

Europress SMART – effektivisering for kunden
Innenfor samme kategori, men et annet produkt, kan kunder også bestille Europress SMART. Containere som selv bestiller tømming, via epost eller melding. Kunden kan selv ha oversikt over sine egne beholdere, for også å kunne ha en oversikt over hva som tømmes når. I tillegg til at den måler innhold og gir beskjed ved behov, er teknologien laget slik at driftsinnstillinger kan fjernstyres, nok et kostreduserende tiltak for kunden.

I Norsk Gjenvinning jobber vi hardt for å møte morgendagens behov og sikre bedre løsninger for kundene. Ikke bare gjør denne teknologien det lettere for kundene, men vi har stor tro på at det også effektiviserer avfallshåndteringen slik at både fotavtrykk minimeres og kundetilfredsheten øker.

For å lære mer om Big Belly, klikk her.

For å lære mer om Europress SMART, klikk her.