Nyhetsbilder Bjørg Sandkjær (t.v), Bim Kase, Christian Tybring-Gjedde, Haakon Irgens, Heidi Nordby Lunde og Adis Cengic.

Gjenvinnerdagen 2021

24.08.2021

24. august besøkte over 100 stortingskandidater rundt omkring i hele landet avfallsanlegg på Gjenvinnerdagen 2021. I Oslo tok Norsk Gjenvinning imot besøk på anlegget GMP på Haraldrud.

Gjenvinnerdagen arrangeres av Avfall Norge og deres medlemmer, der politikere får innblikk i bransjen gjennom presentasjoner og omvisning av anlegg der de kommer tett på verdiskapningen.

Sirkulærøkonomi i praksis
På GMP ble Christian Tybring-Gjedde (FrP), Bjørg Sandkjær (SP) og Heidi Nordby Lunde (H) tatt imot av produksjonsdirektør Adis Cengic og direktør for oppstrøm kunde og logistikk Haakon Irgens. Der fikk de et innblikk i hvordan GMP tar inn og bearbeider avfall som blir til ressurser.

De var alle enige om at det var veldig interessant å se sirkulærøkonomi i praksis på anlegget, og at avfall er ressurser som vi må bruke om igjen.


Haakon og Adis gir en gjennomgang før omvisningen


Stort potensial i bransjen
Hensikten med Gjenvinnerdagen er å vise hvordan avfallsbransjen jobber innenfor dagens regelverk, og dele noen tanker om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fremtidig regelverk. Vi mener det er et stort potensial for å utvikle nye forretningsmuligheter og skape inntil 20 000 nye arbeidsplasser over hele landet hvis det politisk legges til rette for det, lokalt og sentralt.


- Den beste måten å vise politikerne hva vi faktisk jobber med, er å invitere dem inn på anlegg. Derfor arrangerer vi gjenvinnerdagen i samarbeid med våre medlemmer, som finnes over hele landet, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind.