Presserom 2021

Gjenvinnerdagen 2022

25.08.2022

Sammen med Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune inviterte vi lokale politikere til Gjenvinnerdagen 2022.

Gjenvinnerdagen ble arrangert 24. august, og arrangeres i samarbeid med Avfall Norge over hele landet. Målet er at politikere skal lære mer om aktørene og bransjen, gjennom både å se og høre fra oss. Etter presentasjoner fra divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning, Andreas Lindstrøm, og etatsdirektør i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune, Hans Petter Karlsen, fikk politikere en omvisning på våre to naboanlegg på Haraldrud. 

Gjenvinningsbransjen har en sentral rolle i arbeidet med å nå de lokale og nasjonale klimamålene. Dette vil kreve mye innovasjon og store investeringer, men vil også kunne skape nye forretningsmuligheter og nye arbeidsplasser. Vi jobber daglig med å redusere mengden avfall og klimagassutslipp, og vil med Gjenvinnerdagen dele våre synspunkt på hvilke politiske tiltak som trengs for å redusere disse utfordringene ytterligere.

Vi har troen på at god dialog og samarbeid er nøkkelen til å lykkes. Det å invitere inn beslutningstakere som kan sette sirkulær økonomi på dagsorden er derfor viktig for at vi skal nå målene sammen - og vi inviterer gjerne igjen!