Gode erfaringer med samfunnsnyttig rekruttering

18.11.2015

Siden oppstarten for et par år siden har NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» vært en suksess i Norsk Gjenvinning. Prosjektets målsetning er å bistå personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, til å komme inn i ordinære jobber. 

Lisen Ydse Christiansen som er personal- og kvalitetsleder i Norsk Gjenvinning, Region Øst forteller om regionens gode erfaringer med Ringer i Vannet: