Helnorsk løsning i kontrakt med NOMIL

26.08.2013

NOMIL (Nordfjord Miljøverk IKS) har valgt Norsk Gjenvinning, Divisjon Downstream som kontraktspart for 7 500 tonn brennbart restavfall til energigjenvinning.

- Det spesielle med denne konkurransen var at oppdragsgiver krevde en løsning der man garanterte at underentreprenører har «norske-arbeidsvilkår», forteller markedssjef Cato Aamelfot. - Vi er derfor stolte av å kunne presentere en helnorsk løsning der prisnivået er i tråd med et nordisk nivå.

Hovedløsningen som ligger til grunn for anbudet er Tafjord Kraftvarme AS sitt anlegg i Ålesund med regionale transportører.

Kontrakten starter opp 15. november 2013 og har en varighet på 2 år + opsjonsperiode på 1+1 år.