Bildedatabase fra ScanStock

Helsedirektoratet vektla miljø og kompetanse foran pris i ny avtale

28.09.2016

Norsk Gjenvinning har vunnet anbud om avfallshåndtering og sikkerhetsmakulering med Helsedirektoratet. NG vant anbudet på tross av at vi ikke hadde lavest pris. 

Tildelingskriterier var fordelt etter følgende modell; pris 40 prosent, kompetanse 30 prosent og miljø 30 prosent.

- Det er fantastisk å vinne på annet enn pris, sier salgssjef Jørn Frydenlund i Norsk Gjenvinning, Region Øst. Gledelig at en offentlig aktør som Helsedirektoratet går foran på dette området.

Det var fire kvalifiserte tilbydere med i anbudskonkurransen og Norsk Gjenvinning ble rangert som nummer tre på pris og nummer én på kompetanse og miljø.

- For kriterierien «miljø» vektla kunden spesielt hvordan KPI-rapporter kan hentes online fra vår rapporteringsportal Grønt Ansvar®, sier Frydenlund. - Flere og flere av våre kunder ser nytten med å følge opp gjenvinningsgrader og tonnasjer i sitt miljøarbeid. Gjennom å aktivt jobbe med tiltak som øker gjenvinningsgraden kan man redusere sin kostander – en win-win-situasjon for miljøet og økonomien.

Avtalen gjelder for 2 år med opsjon på 2 år og har oppstart i september.