Farlig avfall

Hjelp oss å unngå brann – bli med på batterijakten

07.03.2017

I morgen startskuddet for Batterijakten 2017. 500 ivrige fjerdeklasser skal konkurrere om å samle inn flest mulig brukte batterier for å levere dem til gjenvinning. Bli med på Miljøagentenes jakt. Batterier på avvei er nemlig en sikkerhetsrisiko for vår bransje. Batterier som presses sammen i en søppelbil eller i en avfallskvern kan lett antenne annet brennbart avfall.

Restavfall er det som gjenstår etter at husholdninger og bedrifter har kildesortert ut for eksempel papir, plast og metaller. Restavfallet inneholder mye energi, og er derfor en viktig ressurs som brukes til energigjenvinning – dvs. en råvare for produksjon av fjernvarme eller strøm.

Når avfallet kommer inn til et gjenvinningsanlegg gjennomføres først en mottakskontroll. Etter mottakskontrollen går avfallet videre til en kvern som hugger opp avfallet i små biter etter en spesifikasjon fra energigjenvinningsanlegget. I kverna kan batterier antenne det brennbare avfallet.

- Det er dessverre vanskelig å oppdage de små batteriene når de ligger blandet med annet avfall, sier HMS-leder Morten H. Sande i Norsk Gjenvinning Hordaland. – Det er som å lete etter en nål i en høystakk.

- Vi setter stor pris på om alle kan bidra til å kildesortere batterier, og levere disse separat til gjenvinning, sier Sande. – Vi hadde nylig en brann som med stor sannsynlighet startet pga. litiumbatterier som kom inn i kverna.

- I Norsk Gjenvinning informerer vi kontinuerlig våre kunder om at batterier og annet farlig avfall skal leveres separat, men dessverre ser vi at enkelte tar en snarvei innimellom. Ett batteri kan være nok for at vi skal få et branntilløp. Vi har avanserte varslere og slukkingsutstyr, samt ansatte som kjenner risikoen og som passer på, men noen ganger skjer alt så raskt at et branntilløp kan oppstå.

- Vi oppfordrer derfor alle voksne om å lære av Miljøagentene og barna. Kildesorter batterier og lever disse til gjenvinning. Det er en viktig oppgave for miljøet – i tillegg hjelper dere oss i vår hverdag, sier Sande.

Batterijakten er Norges største miljødugnad for barn. Under Batterijakten i fjor samlet Miljøagentene inn over 60 tonn, og gjorde dermed en solid innsats for miljøet.

Til batterijaktens hjemmeside ›