Informasjon til våre kunder om koronasituasjonen

26.01.2022

Norsk Gjenvinning-konsernet følger smittesituasjonen nøye, og dagens smittesituasjon gjør at vi kan forvente forsinkelser i utøvelsen av våre tjenester.

Det både er og forventes et høyere smittetrykk og høyt sykefravær i tiden fremover, som kan påvirke hvordan konsernet utfører våre tjenester. Dette kan medføre til forsinkelser ved kontaktpunkter og leveranser.

Vi gir oss aldri på sikkerhet
Sikkerhet er det viktigste for oss – vi gir oss aldri på sikkerhet. Derfor jobber vi iherdig for å sikre at våre arbeidsplasser er trygge for våre medarbeidere, og leverandører og kunder som utfører leveranser og henting på våre anlegg.

Vi følger regjeringens nasjonale og regionale tiltak, og har derfor instruert alle som kan til å jobbe på hjemmekontor. Slik sørger vi for at de som må være til stede på arbeidsplassen for å utføre arbeidet sitt ikke blir utsatt for mer kontakt enn nødvendig. Det innføres også lokale tiltak i selskapene våre basert på type drift og smittesituasjon hos den enkelte lokasjon.

Beredskap
Konsernet har, siden pandemiens oppstart, hatt en dedikert beredskapsgruppe som kontinuerlig overvåker og informerer våre medarbeidere om koronasituasjonen.