Kari von Ubisch starter som ny CIO for Norsk Gjenvinning

07.09.2020

Ny CIO i konsernet vil sikre økt fokus på digitalisering som en katalysator for å levere sirkulære løsninger til kundene. Kari von Ubisch har en sterk digital profil fra Telenor og vil i sin rolle som CIO bidra til at konsernet når målene om nordisk vekst.

Kari von Ubisch startet 1. september som leder for Adact, IT-selskapet i Norsk Gjenvinning-konsernet, og som er ansvarlig for daglig drift og utvikling av IT-strategien i selskapet. Hun kommer fra Telenor, hvor hun var Head of Product & Business management. I Telenor har hun opparbeidet seg en sterk og attraktiv kompetanse på tvers av både det kommersielle og det tekniske.

– Kari sin bakgrunn var svært viktig for oss i ansettelsen. Å finne en så sterk kandidat som har den kommersielle tankegangen vi er avhengig av for å lykkes, samtidig som hun kan vise til en teknisk bakgrunn, var utrolig spennende. Nå ser jeg frem til at hun blir enda bedre kjent med organisasjonen slik at hun kan sette i gang og bidra til at vi leverer på konsernstrategien, gjennom gode, tekniske og digitale løsninger, som gagner drift og kundene våre, forteller Bjørn Arve Ofstad.

Arbeidet med å lande strategien vil være viktig inn mot slutten av året.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som ny CIO i konsernet og se på de mulighetene som ligger i digitalisering for å nå konsernmålene. Jeg vil nå bruke tid til å bli kjent med teamet og organisasjonen så jeg kan forstå driverne for de digitale løsningene vi har og hva jeg tror vi kan forbedre. Mitt førsteinntrykk er at dette er et team med mye kompetanse, som vi kan utnytte enda bedre fremover, sier hun. Hun er også opptatt av at hun vil bidra for at Intility-prosjektet blir en suksess.

– Jeg vil også sette meg inn i og jobbe videre med implementeringen av Intility-prosjektet for å sikre en smidig overgang, slik at vi i Adact kan fokusere på organisasjonen og deres behov, sier Kari von Ubisch entusiastisk.

Tetthet på organisasjonen et viktig premiss for å lykkes
Noe av jobben vil være å videreutvikle Adact og løfte arbeidet strategisk. Adact vil bygge videre på den kompetansen som finnes i organisasjonen, og med Intility som service-leverandør kan Adact jobbe enda tettere med organisasjonen for å sikre at behovene i linjen blir møtt. På den måten kan IT bidra med å videreutvikle konsernet med kunden i fokus, gjennom gode digitale løsninger.