Presserom 2019

Klimabrølet - vi brøler for en verden der #detfinnesikkesøppelmer

19.08.2019

Klimabrølet er en markering for klimaet som foregår utenfor Stortinget fredag 30. august, og forventes å være norgeshistoriens største markering av vår tids viktigste sak. Norsk Gjenvinning har snakket med leder og initiativtaker for Klimabrølet, Even Nord Rydningen, om hvorfor DU må engasjere deg og delta!

Hvorfor må folk engasjere seg i klimasaken, og møte opp på Klimabrølet?
– Det er teknisk mulig å begrense global oppvarming til et minimum på 1,5 grad, som tilsvarer kravene i Paris-avtalen. Men vi mangler politisk vilje. Politikerne gjør det folket vil og venter på at vi skal si ifra om at «vi er klare til å gjøre det som skal til!». Vi må synliggjøre og bygge dette folkelige engasjementet og oppslutningen om en mye tøffere klimapolitikk, forteller Rydningen.

Å begrense global oppvarming er økonomisk gunstig, da det er veldig mye dyrere med store klimaendringer, og derfor må vi gå fra et fossilt samfunn til et fornybart samfunn. Det er også lønnsomt for samfunnet, da vi slipper å flytte fra hjemmene våre på grunn av ras og oversvømmelse, vi kan etablere nye arbeidsplasser, vi ivaretar tillit til politikerne, og ikke minst tar vare på naturen som vi er så glade i. Dette må gjøres, og kan gjøres, om folk synliggjør at dette er veien vi vil gå. Skolestreikene for klima er et godt eksempel på hva vi kan få til når alle står sammen. Vi må vise at politikere som tar de tøffe valgene har folk i ryggen og at vi ønsker endring! Alle har ulike motivasjoner for klimasaken, som sine barns fremtid, et stabilt næringsliv, plast i havet eller dyrevelferd. Men vi deler et felles mål og felles verdier, understreker han.

Hva er den ønskede effekten av Klimabrølet?
– Vi som jobber med Klimabrølet ønsker at politikerne ser engasjementet til folket og treffer tiltak for å redusere til 1,5 grads-målet. Vi må ha omfattende endringer innenfor samfunnet, og denne ekspertisen er det politikerne og fagfolk som sitter på. Næringslivet sitter på teknologi og kompetanse, det må et politisk rammeverk til for å kunne trekke alle i samme retning og vekke motivasjon hos enkeltpersoner.

«Det grønne skiftet» blir ikke bare lett da vi over lang tid har brukt for mye av jordas ressurser. Vi må gjennom en endring som kommer til å koste. Vi kommer alle til å måtte endre og omstille oss – men å begrense global oppvarming gir en stor fremtidig gevinst. Vi er klare! – avslutter han.

Derfor – møt opp på Klimabrølet, da er vi symboltunge og står sammen med et felles budskap: Vi ønsker endring!

 

For mer informasjon om Klimabrølet:
Facebook-arrangementet her og Klimabrølets nettsider her.