Nyhetsbilder

KMT Gjenvinning AS endrer navn til Zirq Cables AS

18.10.2022

Zirq Solutions, en del av Norsk Gjenvinning-konsernet, strømlinjeformer selskapene sine, og innlemmer KMT Gjenvinning inn i Zirq-familien KMT Gjenvinning blir dermed Zirq Cables. Dette vil bidra til økt tydelighet i markedet når målet er å vokse ut av Skandinavia og inn en større del av Europa.

Zirq Solutions ble etablert i 2021 og er bygget på grunnmuren av KMT Gjenvinning og Norsk Gjenvinning. Ved å endre fra KMT Gjenvinning til Zirq Cables, skaper det en tydelighet og retning for Zirq Solutions, som nå består av datterselskapene Zirq Cables og Zirq Medical.

-Det er gledelig å kunne skape et helhetlig selskap under paraplyen Zirq Solutions, sier CEO, Thomas Mørch. Selv om selskapene jobber i to markeder, mot kabler og medisinsk, er de likevel tett knyttet sammen. Begge selskapene jobber med å utnytte så mye som mulig av råvarene fra utfordrende og ofte komplekse fraksjoner. Målet er å utnytte så mye som mulig av det som kommer inn, til nye rene råvarer, sier han.  

KMT ble grunnlagt i 2013 og har siden den gang utviklet seg til å bli en ledende Nordisk aktør innenfor gjenvinning av kabler og trafoer. Siden 2018 har Norsk Gjenvinning-konsernet vært majoritetseier i KMT, og i 2021 ble eierskapet flyttet fra KMT Gjenvinning til Zirq Solutions AS.

Zirq Solutions har i tillegg til kabelgjenvinnings-virksomheten i Zirq Cables en virksomhet innenfor gjenvinning av medisinsk avfall – Zirq Medical AS som har hovedkontor i Danmark. Her er det utviklet en banebrytende teknologi for gjenvinning av medisinsk avfall, med ambisjoner om å skalere internasjonalt. I løpet av det første driftsåret (2022) vil Zirq Medical gjenvinne ca. 1.000 tonn med medisinsk avfall; med en materialgjenvinningsgrad på >65%.

-Teknologien og kompetansen vi besitter fra å gjenvinne plast og metaller fra kabler har gitt grobunn for at vi også kan være en bidragsyter til å redusere klimafotavtrykket til enda flere bransjer, forteller Mørch.

Daglig leder for Zirq Cables, Lasse Isaksen, er stolt over hvor langt de har kommet på gjenvinning av kabler og hvordan de har investert for å oppnå resultater. 

-Det er utrolig gøy å kunne si at vi er Norges største kobbergruve, om vi ser på volumene av det kobberet vi gjenvinner. Vår aktivitet bidrar til at våre kunder når sine sirkulære ambisjoner, sier han. 

De senere årene har selskapet investert betydelig i kabelgjenvinnings-virksomheten på Linnestad, Norge, med et state-of-the-art-anlegg, hvor det gjenvinnes store mengder kabler og trafoer. I tillegg har Zirq Cables produksjonsfasiliteter i Stenlille, Danmark.

-Fremover er målet å øke andelen gjenvunnet plast fra kabler, et område selskapet har vist at det er mulig å gjenvinne plast som andre har tenkt er umulig. Vi fokuserer kontinuerlig på å hente ut enda mer av metallene fra kabelplasten. Dette skal vi gjøre gjennom flere innovative satsninger. Resultatet er økt kvalitet på plasten, samtidig som vi kan utnytte metallene i enda større grad, så de ikke går til spille, avslutter han.