2021

KMT kjøper NKTs gjenvinningsvirksomhet i Stenlille i Danmark og partene inngår avtale om fortsatt gjenvinning av energikabler

18.01.2021

Norsk Gjenvinning-eide Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS (KMT) overtar NKT sin avdeling for kabelgjenvinning i Stenlille i Danmark. Bakgrunnen for transaksjonen er KMT og NKTs felles ambisjon om å sikre en stadig mer bærekraftig gjenvinning av metaller og plast i utrangerte kabler. Transaksjonen ble gjennomført 15. januar 2021 som et innmatskjøp der KMTs heleide danske datterselskap KMT Kabel Danmark A/S overtar alle driftsmidler, ansatte og kunder på NKTs anlegg i Stenlille.

Økt satsning på sirkulær økonomi i NKT
Anlegget i Stenlille ble etablert i 1960 og har de senere år primært drevet gjenvinning av produksjonsspill fra NKTs kabelfabrikker i Danmark, Sverige og Tyskland. NKT har høye ambisjoner om å ta fullt produktansvar og bidra til den sirkulære økonomien gjennom å øke gjenvinningsgraden fra sitt produksjonsspill, og drive utviklingen mot «zero waste» gjennom avfallsreduksjon, økt gjenvinning og gjenbruk av metaller og plast, og produktutvikling basert på nye sirkulære materialer.

- Vi anerkjenner KMTs ledende ekspertise på gjenvinning av kabel, og vi har derfor valgt KMT til å overta anlegget i Stenlille for å sikre videreutvikling av driften og optimal gjenvinningsgrad for NKT. Vi etablerer med dette et langsiktig samarbeid med KMT for å sikre NKTs produktansvar gjennom hele verdikjeden, som også er i tråd med vår tilslutning til Science Based Target Initiative for å bli en netto nullutslippsvirksomhet, sier Alexander Kara, administrerende direktør i NKT.
NKT og KMT inngår langsiktig samarbeid for å styrke gjenvinning av strømkabler.

Som en del av transaksjonen har partene inngått en eksklusiv langsiktig avtale for å videreføre gjenvinning av NKTs strømkabler. Ambisjonen er at dette samarbeidet vil akselerere og øke gjenvinningsgraden for utrangerte kabler. Partnerskapet vil muliggjøre sirkulær bruk av materialer på en måte som er i samsvar med NKTs fokus på miljø og sirkularitet i sin forretningsutvikling. NKT vil utvide eksisterende samarbeidsprosjekter på bærekraft og inkludere KMT for å sikre oppnåelse av sine bærekraftsmål.

Nordisk vekst for KMT
Overtakelsen av anlegget i Stenlille er et ledd i KMTs strategi for vekst i det Nord-Europeiske markedet for kabelgjenvinning. KMT har et av Nord-Europas mest moderne kabelgjenvinningsanlegg i Linnestad i Norge, og omsatte for nærmere 400 millioner NOK i 2020. Med oppkjøpet i Danmark legges nå grunnlaget for videre vekst gjennom volumer både fra NKT sine fabrikker og øvrige kilder til utrangerte kabler i Skandinavia og Nord-Europa.

- Markedet for kabelgjenvinning i Skandinavia er i sterk vekst, ettersom stadig større andel av avfallsvolumene gjenvinnes lokalt fremfor å eksporteres til Asia. Vi har stor tro på anlegget i Stenlille, og ser spennende potensialer i å utvikle virksomheten for å sikre bedre gjenvinningsløsninger og øke vår markedsandel på kabelgjenvinning i Skandinavia, sier Rune Stortiset, administrerende direktør i KMT.

Oppkjøpet av Stenlille tar KMT et videre steg mot å ta posisjonen som Nord-Europas ledende aktør på kabelgjenvinning, og herunder bli Nord-Europas ledende leverandør av resirkulert kobber, aluminium og blygranulat.

- KMT sitt «footprint» skal i nær fremtid være unikt, basert på de store investeringer som er gjort for å elektrifisere produksjonen gjennom elektrisk drevet produksjonsutstyr, supplert med solcelle energi, kortreist gjenvinning og bransjens mest innovative løsninger for nyttiggjørelse av plast fra kabel. Metaller fra kabel har lenge vært gjenvunnet, men måten vi løser utfordringen knyttet til de enorme mengder plast fra kabel gjør KMT unike, sier Stortiset.

Styrket satsning på plastgjenvinning i Stenlille
KMT har, som NKT, jobbet i flere år med å utvikle nye metoder for gjenbruk av plasten i kablene som gjenvinnes. Sammen med KMTs eier, Norsk Gjenvinning-konsernet, utvikles det nå flere spennende muligheter for plastgjenvinning som kan være relevante å bygge opp i Stenlille og dermed føre ekspertisen fra NKT et skritt videre.

- Stenlille vil gi oss en solid plattform for å videreutvikle vår plastsatsning. KMT har signert industrielt spennende avtaler for mottak og behandling av plast i Stenlille, og det jobbes med flere innovative prosjekter med store internasjonale aktører slik at de kan nå sine mål for materialgjenvinning av plast, sier Rolf Bergerud Næslund, grunder og forretningsutvikler i KMT.

Veien videre
Drift av anlegget i Stenlille vil som utgangspunkt videreføres som tidligere, med behandling av produksjonsspill fra NKTs fabrikker. KMT vil utvikle organisasjonen i parallell med oppgradering av anlegget og utvikling av markedsapparatet for videre vekst i Stenlille.

-------------------------------------------------------

Om NKT A/S:
NKT har vært en pioner i kabelindustrien siden 1891, og fortsetter å proaktivt dekke verdens økende behov for strøm. Vi oppnår dette gjennom ledende strømdistribusjonsekspertise og kostnadseffektiv produksjon på det høyeste teknologiske nivået – og med samfunnets grønne skifte som tydelig fokus. NKT har et «glokalt» focus basert på robuste, tillitsbaserte partnerskap, og vi tror på at gjennom samspill kan forme fremtiden og koble sammen en grønnere verden.

NKT er en global og anerkjent leverandør av nøkkelferdige AC/DC stømkabelløsninger med hovedkontor i Danmark. NKT har cirka 3.400 ansatte og hadde i 2019 en omsetning på 1,3 milliarder Euro. NKT er børsnotert på Nasdaq København. www.nkt.com

Om Kabel Metall og Trafo Gjenvinning AS:
KMT Gjenvinning har satt seg som mål å løse et voksende samfunnsproblem: Et stadig økende volum av utrangerte kabler og gamle trafoanlegg. Våre spesifikke behandlingsmetoder av denne type avfall gir maksimal gjenbruk av alle materialene i kablene og bedre utnyttelse av produksjonsavfallet (plast). Vi sørger for å oppfylle alle krav fra konsesjonsmyndigheter i miljømessige forhold – krav som de som leverer materialer til oss er underlagt. Sist, men ikke minst – vi er alltid våkne for forbedringsmuligheter i forhold til metoder og gjenvinningsgrad. Slik støtter vi miljøarbeidet både i Norge og internasjonalt.