Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Illustrasjon: Norwegian National Rail Administration.

Kontrakt med Acciona Ghella Joint Venture om avfallshåndtering ved utbygging av Follobanen

18.04.2016

Norsk Gjenvinning AS har vunnet en femårig kontrakt med Acciona Ghella Joint Venture om avfallshåndtering, håndtering av tunge masser, tjenester med sugebil og håndtering av farlig avfall ved utbyggingen av Follobanen.

Kontrakten starter i 2016 og løper gjennom anleggsperioden til 2021. Den samlede omsetningen for Norsk Gjenvinning er estimert til 3 millioner kroner per år.

Acciona Ghella Joint Venture er en sammenslutningen av de spansk-italienske selskapene Acciona Infraestructuras S.A. og Ghella S.p.A. Sammen er de totalentreprenør for Follobaneprosjektets største kontrakt som omfatter bygging av Nordens lengste jernbanetunnel med tunnelboremaskiner.