Bilder kap1-8

Kontrakt om våtorganisk avfall fra innbyggerne i Øygarden og Fjell kommuner

18.04.2016

Norsk Gjenvinning AS har vunnet et anbud med Fjell vatn avløp og renovasjon AS (FjellVAR) om innsamling, transport og behandling av cirka 1.100 tonn våtorganisk avfall per år. Avfallet vil gå til produksjon av biogass.

Kontrakten starter opp 1. juni 2016 og gjelder for fem år med to års opsjon.

Omsetningen på kontrakten er 3,45 millioner kroner per år. Tildelingskriterier var 70 prosent pris, 15 prosent tjeneste og 15 prosent miljøkvalitet.