Prosjekter

Kronikk: Sirkeløkonomien er ikke spinnvill, men bra for både miljøet og næringslivet

23.06.2015

Mud Jeans og Norsk Gjenvinning med tilsvar på: «Spinnvill sirkeløkonomi: Det beste for miljøet er ikke resirkulering», av Ingun Grimstad Klepp, Kirsi Laitala, forskere, SIFO og Tone Skårdal Tobiasson, redaktør, nicefashion.org fra Aftenposten/Viten 16. juni 2015. En kort versjon av svaret kan leses i Aftenposten i dag. Her følger en lengre versjon.

Produksjon av tradisjonell bomull er miljø-uvennlig, men hvorfor? Bomull dekker ca. 5 prosent av verdens dyrkbare jord, mens produksjonen bruker ca. 36 prosent av verdens totale mengde bekjempningsmidler. Vi kan ikke fortsette som før. Vi er imidlertid uenig med forfatterne som forkaster grønn vekst og forfekter reduksjonisme og påstår at resirkulering ikke nytter.

Når råmaterialer går i kretsløp reduseres miljøbelastningen i forhold til produksjon basert på jomfruelige råmaterialer. Sirkeløkonomiens løsning for et mer bærekraftig samfunn er mer miljøvennlig produksjon og mindre avfall gjennom et lavere forbruk og resirkulering av råvarene.

I kritikken av sirkeløkonomi, høres det ut som forfatterne er fasthengt i «cradle to cradle» tanken, altså at et produkt resirkuleres tilbake som samme produkt. Vi jobber daglig med å oppnå mer enn dette.

Eksempelvis kan en jeans bli en genser og en t-skjorte kan bli en jeans. Når fibrene er så slitte at de ikke kan resirkuleres mer, kan man ned-sirkulere til kluter eller isolasjon. Denne ned-sirkuleringen vil i nær fremtid kunne erstattes med opp-sirkulering via en kjemisk resirkuleringsprosess som gir nytt liv ved å lage nye viskosetråder og dermed nye produkter. 

Påstandene om «kortlevde resirkulerbare produkter» samt «langlevde ugrønne bukser» har ikke rot i virkeligheten. Mud Jeans er et tydelig bevis på at det er mulig å produsere kvalitetsklær med resirkulert bomull. Mud Jeans produserer gensere, cardigans og trøyer av over 80 prosent resirkulert bomull, og jeans tilsatt 20 prosent resirkulert bomull. Produktene er ikke dyrere og har ikke kortere levetid eller dårligere kvalitet. Teknologien går fremover! Det finnes ingen bevis for at jeans laget av resirkulert materiale har kortere levetid.

Forfatterne hevder på generelt grunnlag at sirkeløkonomisk tilnærming er gammeldags. Vi er uenige.

Det som imidlertid er gammeldags er forfatternes syn på hva sirkeløkonomi er - og hvilket potensiale som ligger her. I en verden hvor befolkningen og velstanden øker, finnes det ikke nok jomfruelige råmaterialer til å opprettholde dagens forbruk. Da ville man ha trengt ikke-fornybare råmaterialer tilsvarende to-tre jordkloder. Ikke bare mangler fakta, men forutsetningene for innlegget er snevert og utdatert. For å løse miljøutfordringen må vi arbeide hardt med holdningsendringer hos forbrukerne. Vi kjøper en jeans fordi vi ønsker en ny, og ikke fordi den gamle er utslitt. En økning av antall «levedager» på en jeans løser ikke denne problemstillingen.

I Europa kastes årlig ca. 2,5 millioner tonn bomull. Som avfall genererer dette ca. 50 millioner tonn CO2. 90 prosent av det som kastes kan resirkuleres og brukes i produksjon av nye klær, og således erstatte nyproduksjon. Det brukes opptil 16 kg kjemikalier og 20.000 liter vann for å produseres 1 kg bomull (tilsvarer mengden bomull i en jeans pluss en t-skjorte). Disse tallene reduseres kraftig ved å bruke resirkulert bomull.

Vi mener at bærekraftige løsninger er de som er positive for både lønnsomhet, miljøet og samfunnet.

La oss derfor unngå å lage motsetninger mellom det som er miljøvennlig og det som er lønnsomt. Dersom man skaper økonomiske incentiver for å opptre grønnere, mer ansvarlig og bærekraftig, da skjer ting i skala. Det er midt i dette taktskiftet vi er nå. 

 

Mike Dongelmans, daglig leder Mud Jeans Skandinavia
Thomas Mørch, sjef forretningsutvikling Norsk Gjenvinning

Les mer i Thomas Mørch sin blogg ›

Mer info om Mud Jeans ›

Kilde: Rapport - Textiel recycling