Camilla Kallestad - Mongstad Miljøpark

Midlertidig stenging av utslipp fra Norsk Gjenvinning Industri, Mongstad

17.09.2014

Norsk Gjenvinning Industri (NGI) besluttet tirsdag 16. september å stenge alle utslipp fra anlegget på Mongstad midlertidig.

Bakgrunnen for beslutningen er at selskapet har avdekket forhold i driften som strider med utslippstillatelsen gitt NGI. Forholdene ble blant annet avdekket i en foreløpig rapport fra DNV-GL som er leid inn for å granske innholdet i et tips som ble gitt til NGI sommeren 2014.

NGI ser alvorlig på saken, og tar nå alle forholdsregler for å sikre at selskapet har full kontroll på driften og utslipp fra anlegget. Miljødirektoratet er varslet om funnene og informert om de tiltak NGI nå treffer.

Lukker avvikene
- Det viktigste for oss nå er å sikre at vi ikke påfører miljøet skader. Det er prioritet nummer en. I tillegg går vi gjennom tillatelsen punkt for punkt for å sikre at avdekkede avvik blir lukket, sier divisjonsdirektør Ivar Hagemoen.

Den foreløpige rapporten viser blant annet at det ved tre tilfeller har vært ukontrollerte utslipp fra renseanlegget. Tankene i renseanlegget har blitt overfylt og ikke-renset materiale har rent over, via en oljeutskiller, ut i havet.

Ikke knyttet til radioaktivt materiale
NGI har også tillatelse fra Statens Strålevern til å slippe ut vann som er kontaminert med radioaktive stoffer etter rensing av kontaminert utstyr fra oljeindustrien. Denne tillatelsen ble gitt sommeren 2013.

NGI understreker at det til dags dato ikke er gjennomført utslipp av denne typen avfall fra anlegget på Mongstad.

Under tillatelsen foregår det i dag kun rengjøring av offshore-utstyr kontaminert med Lav-Radioaktivt Avfall (LRA) i tillegg til om-emballering av LRA. Vannet fra denne rengjøringen blir samlet på tanker og lagret på anlegget. De forhold som er avdekket, involverer ikke utslipp av denne fraksjonen.


NGI undersøker nå saken nærmere. Selskapet vil komme tilbake med informasjon når disse undersøkelsene er ferdigstilte.
 
Spørsmål rettes til kommunikasjonsdirektør Hans Henrik Torgersen (481 73 897)