Miljødirektoratets forslag til regulering av avfallstradere går ikke langt nok

23.09.2015

Miljødirektoratet har etter press fra ESA nå lagt frem forslag til regulering av avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere. Norsk Gjenvinning har i lengre tid etterlyst en kontroll av denne delen av avfallsbransjen og mener at forslaget ikke er godt nok.

- Forslaget til registrering i Brønnøysund er bra, det vil gi en åpenhet om hvilke aktører som håndterer avfall. Imidlertid vil forslaget ikke gi myndighetene bedre sporbarhet og kontroll over annet enn farlig avfall, sier divisjonsdirektør Jon Bergan i Norsk Gjenvinning Downstream.

- Faren som ligger i at aktører jukser med vanlig avfall kommer man ikke til livs med det fremlagte forslaget. Farlig avfall har myndighetene i dag relativt god kontroll over. Norsk Gjenvinning er derfor skuffet over at myndighetene ikke ser risikoen som ligger i ulovlig håndtering ellers. Vi oppfordrer derfor politikerne til å gå lenger enn Miljødirektoratet legger opp til avslutter Bergan.

Til Miljødirektoratets forslag til forskrift om registrering av avfallsaktører og plikt til journalføring (2015/8459) ›

Kontaktpersoner:

Juridisk direktør, CCO Runa Opdal Kerr, mobil 415 15 427
Divisjonsdirektør Jon T. Bergan, mobil 480 75 269