Mottatt varsel om mulig eksplosiver

19.02.2020

Onsdag 19. februar mottok Norsk Gjenvinning sitt anlegg på Haraldrud et varsel om at en kunde hadde oppdaget eksplosiver i en container hos seg. Ettersom kunden også hadde levert til oss og ikke kunne utelukke at disse inneholdt eksplosiver ble politiet varslet og anlegget evakuert. Bombegruppen er nå på stedet (klokken 15:20). Det er per nå ikke funnet eksplosiver og vi venter på konklusjon fra politiet.