norskgjenvinning

Mulighet for at Norsk Gjenvinning AS rammes av streik

26.08.2016

I forbindelse med lønnsforhandlingene 2016 har Norsk Transportarbeiderforbund varslet plassfratredelse fra mandag 29. august 2016 for sine medlemmer ved følgende avdelinger i Norsk Gjenvinning AS: Bergen, Stavanger og Sarpsborg. Meklingen starter på fredag 26. august hos Riksmekleren.

Selskapet jobber med beredskapsplaner for en eventuell streik og kartlegger mulige konsekvenser for våre kunder. Vi skal gjøre det vi kan for å forhindre at kunder blir skadelidende, men kan ikke garantere at man blir uberørt av en eventuell streik.

Vi vil publisere ny informasjon umiddelbart dersom streik er et faktum søndag 28. august.

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med din kundekontakt i Norsk Gjenvinning.