FOTO: BJØRN TORE NESS Håvard Sunde regionsjef i NG Metall og Bjarne Brøndbo daglig leder i Namdal Bilopphuggeri. Foto: Bjørn Tore Ness, Namdalsavisa

Namdal Bilopphuggeri - ny biloppsamlingsplass i Norsk Gjenvinnings nasjonale nettverk

11.10.2016

Norsk Gjenvinning håndterer årlig 25.000 kassert biler og er hovedaktør for innsamling og gjenvinning av kasserte biler i Norge. For å sikre god logistikk og fremtidsrettet håndtering i innsamlingsleddet, har NG nå inngått en langsiktig avtale med Namdal Bilopphuggeri AS.

Norsk Gjenvinning har en avtale med returselskapet Autoretur frem til desember 2019. NG har bygget opp et nettverk av biloppsamlingsplasser som samler inn biler lokalt og miljøsanerer disse, før transporten til NGs gjenvinningsanlegg på Øra Miljøpark i Fredrikstad.

- Namdal Bilopphuggeri er en aktør med lange tradisjoner og som er villig til å være med å utvikle bransjen, sier Håvard Sunde regionsjef i Norsk Gjenvinning Metall. - Mange har hatt et negativt inntrykk av bransjen hvor det dessverre har vært flere useriøse aktører – det skal vi å endre på. Vi trenger derfor partnere som er opptatt av sikker og miljøvennlig drift, og har en klar holdning til etterlevelse av lover og regler.

- Avtalen betyr at vi vil behandle cirka 300-400 flere biler per år, sier Bjarne Brøndbo daglig leder i Namdal Bilopphuggeri. - Et større bilvolum gjør oss i stand til å møte dagens og framtidens krav på en bedre måte. Vi kan med denne avtalen i ryggen foreta investeringer i utstyr som gjør oss i stand til å gjøre jobben sikrere, mer kontrollert, mer effektivt og ikke minst vil våre ansatte oppleve å ha utstyr som er moderne og enkelt å betjene.

- Med bakgrunn i avtalen har vi utvidet utearealet, satt opp nye gjerder, flere lysmaster og lys, automatisk skyvegrind for inn- og utkjøring- altså en total oppgradering til en kostnad på cirka 2 millioner.

Namdal Bilopphuggeri har nyåpning på sitt anlegg 19. oktober hvor investeringene vises frem.

Strengere krav og nye utfordringer
Myndighetene stiller tydelige krav til blant annet miljøsanering og gjenvinningsgrader. Med stor sannsynlighet vil fremtiden føre med seg enda strengere krav. I tillegg kommer det nye utfordringer med håndtering av for eksempel elbiler og økt gjenbruk av bildeler. For å møte dette, må det til investeringer og håndtering ved større og mer profesjonelle anlegg.

- Bildemonteringsbransjen er meget streng regulert gjennom lover og forskrifter, sier Brøndbo. - Våre medarbeidere er utdannet og kurset i bildemontering og i gjenvinningsfaget. Med vår behandling av vrakbiler sørger vi for gjenbruk av gjenbrukbare bildeler, god håndtering av gjenvinningsfraksjonene samtidig som vi tar ansvar for at de lovpålagte miljøoperasjonene blir utført på riktig måte.

- Namdal Bilopphuggeri har som målsetting at vi skal være en bransjeaktør som tar miljøkravene på alvor, og denne avtalen gir oss forutsigbarhet for å kunne gjøre tyngre investeringer, avslutter Brøndbo.