NG Entreprenør og 13-Gruppen blir ett

30.10.2014

Selskapene Norsk Gjenvinning Entreprenør og 13-Gruppen slår seg sammen. Selskapet blir en tungvekter på entreprenørfeltet.

Det nye selskapet blir en nasjonal aktør med 110 ansatte og en omsetning rundt 225 millioner kroner i året. Hovedkontoret vil ligge i Oslo, med avdelinger i Drammen og på Rudshøgda. Kjerneområdet er Osloregionen, Innlandet samt fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud. I tillegg er Vestlandet og Sør-Trøndelag viktige satsningsområder.

Alle avdelinger har lang erfaring og stor kapasitet innenfor rivning, miljøsanering, betongboring og betongsaging. Avdelingene bistår hverandre med ekspertise og kapasitet hvis nødvendig.

Selskapet har en egen miljørådgivningsavdeling i Oslo og betjener kunder over hele landet med rådgivning, kartlegging og miljørapporter.

- Vi gleder oss til å videreutvikle selskapene til en samlet profesjonell aktør med fokus på helse, miljø og sikkerhet i kombinasjon med effektiv og lønnsom drift, sier administrerende direktør i Norsk Gjenvinning Entreprenør AS Philip Van De Velde. - Vi mener at vi sammen vil få en størrelse og en kompetanseportefølje som vil danne grunnlag for å styrke begge virksomhetene.

- Vi har stor tro på å lykkes ved slå oss sammen, sier daglig leder i 13-Gruppen AS Odd Petter Børde. - Våre kunder etterspør profesjonelle aktører som kan være med på å utvikle rivningsentreprisene på en bærekraftig måte. Her ønsker vi å være med. Selskapenes samlede kompetanse, erfaringer og tjenestespekter vil danne et godt grunnlag for dette, sier Børde.

På nyttåret vil et nytt navn introduseres. Inntil videre vil begge navn brukes.


Norsk Gjenvinning Entreprenør AS
 
En del av Norsk Gjenvinning-konsernet og har en historie tilbake til 1994 og feirer i år sitt 20 års jubileum. Selskapet leverer tjenester innenfor helrivning, miljøsanering, kjerneboring, betongsaging og miljøkartlegging.

13-Gruppen AS 
En av de største riveentreprenørene på innlandet og har en historie tilbake til 1990. Selskapet eies av Odd Petter Børde og Jørn Haug. Selskapet leverer tjenester innenfor miljøkartlegging, miljøsanering, betongsaging og kjerneboring. I tillegg har 13-Gruppen spesialisert seg på mindre servicejobber, heisrivning og radonkartlegging


Kontaktpersoner:
 
Norsk Gjenvinning Entreprenør AS
Administrerende direktør: Philip Van De Velde, telefon: 992 15 668
Styrets leder: Bjørn Arve Ofstad, telefon 995 50 780

13Gruppen AS
Daglig leder: Odd Petter Børde, telefon: 900 77 444