NG-helter

NG-helt i Nordic Industrial Services

28.06.2021

Jesper T. Christensen ble NG-helten da det var divisjon Nordic Industrial Services (NIS) som skulle kåre sin helt denne måneden. Han jobber som montør i forretningsenheten for Tank i IBKA Danmark.

Divisjonen Nordic Industrial Services (NIS) består av IBKA, NG HøyVaTek, Eivind Koch Rørinspeksjon og Mortens Rørinspeksjon.

Sikkerhetskultur
Jesper har mange års erfaring og utmerket teknisk kompetanse fra industriell rengjøring. Han beskrives av sine kollegaer som en som tar ansvar, går foran og som til enhver tid er konstruktiv og løsningsorientert. Videre opptrer han alltid profesjonelt overfor kunden og støttende overfor sine kollegaer, samtidig som at han har et stort fokus på sin egen og andres sikkerhet. Han ble nominert for de tre verdiene lagånd, ansvarlighet og proaktivitet.

– Sikkerhetsfokus hos hver enkelt medarbeider er en forutsetning for å bygge en god sikkerhetskultur og en egenskap som jeg personlig setter veldig pris på, sier divisjonsdirektør i NIS, Henning Flaig.

Koronarestriksjoner gjorde at overrekkelsen av prisen måtte gjøres digitalt. Jesper gjør seg nå klar til å delta på et større tankrengjøringsprosjekt i Hammerfest.

– Jeg setter stor pris på mine kollegaer som har stemt på meg. Jeg trives godt med å jobbe i team og ser frem til flere prosjekter med mine dyktige kollegaer, sier Jesper.