M3 Bildetekst: Deponiet ble åpnet at Hamar-ordfører, Einar Busterud, som klippet snoren for å erklære deponiet for åpnet.

NGm3 åpner nytt deponi i samarbeid med Sirkula IKS: Heggvin Alun AS

13.02.2018

Fredag 2. februar var det offisiell åpning av vårt nyeste deponi, et samarbeidsprosjekt med Sirkula IKS. Deponiet skal ta imot alunskifer fra nærområdet, primært Hedmark og Oppland.

Hedmark og Oppland er i en periode med flere utbyggingsprosjekter innen veg og jernbane, og det er  naturlig høy forekomst av alunskifer i grunnen. Heggvin Alun AS er derfor svært godt plassert for å sikre en effektiv håndtering av massene som oppstår, slik at man slipper lengre transport til andre mottak.

Alunskifer er en sedimentær bergart som forekommer naturlig over store deler av Østlandet. Det stilles strenge krav til avhending av disse massene, og godkjente deponier skal ha tillatelse fra både Fylkesmannen og Statens Strålevern. Sammen med Sirkula IKS sikrer NGm3 miljømessig forsvarlig håndtering av bergarten.

Deponiet på Heggvin er det andre deponiet for potensielt syredannende svartskifer NGm3 åpner. Borge Massemottak i Fredrikstad åpnet for mottak av samme vare mai 2015.

Vi sørger for en miljømessig forsvarlig behandling av disse varene ved begge våre mottak.