2022 Kenneth Olsen, Kjell Kristian Gravdal og Kai Waru i Drillcon, sammen med CEO Are Strøm og CFO Jarle Hansen i ND.

Nordic Demolition kjøper Drillcon AS og styrker sin posisjon innen kjernetjenester mot rehabilitering og konstruktiv riving

20.12.2022

Nordic Demolition (ND), et datterselskap i Norsk Gjenvinning (NG) konsernet, har kjøpt 100 prosent av aksjene i Drillcon AS, en ledende leverandør av betongsaging, wiresaging, kjerneboring og øvrige tjenester knyttet til tilpasning, rehabilitering og riving av bygg.

Drillcon AS er etablert i Spydeberg, med hovedfokus på sentrale Østlandsområder. Nordic Demolition er NG sin plattform for bærekraftig ombruk av by og bygg, og Norges største aktør innen riving og gjenvinning av bygg.

- Drillcon er en svært solid bedrift, med høy kompetanse og fokus på kvalitet og effektiv gjennomføring. Det har gitt de spennende oppdrag og en veldig god kundekrets. Vi har selv samarbeidet med Drillcon i over 10 år. Vi ser stadig økende etterspørsel etter kompleks rehabilitering og ombruk av bygg, med tilhørende behov for konstruktiv riving og ulike tilpasninger av betongstrukturer. Drillcon blir et viktig bidrag for ND når vi skal betjene dette markedet i fremtiden, sier Are Strøm, CEO i Nordic Demolition.

Drillcon AS ble startet i 2000, og Kai Warud som leder selskapet, har vært med siden starten. Med base i Spydeberg, har de vokst jevnt og har nå 26 dyktige medarbeidere som kan håndtere et bredt spekter av jobber. Selskapet omsetter for over 40 MNOK i 2022. ND opererer i hele Norge og omsetter for rundt 1,3 Mrd NOK, med mål om å bli den ledende aktøren for ombruk av by og bygg.

- Drillcon opplever en god utvikling, med voksende etterspørsel. Vi ser nytten av å bli en del av et større miljø, og opplever ND som en solid aktør og vårt førstevalg når vi skal bli del av noe større. Vi bygger på en gruppe svært dyktige ansatte, og det at ND deler fokuset på de ansatte og kompetanse som den viktigste ressursen i selskapet, er viktig for oss. Vi gleder oss til å bli med ND på reisen videre sier Kai Warud, daglig leder i Drillcon AS.