Presserom 140117 Kontraktsignering OsloREN - papiravtale

Norges største returpapiravtale til Norsk Gjenvinning

22.01.2014

Renovasjonsetaten i Oslo kommune har valgt Norsk Gjenvinning AS som leverandør av tjenester knyttet til mottak og videresalg av papir fra husholdningene de neste fem år. Avtalen er Norges største returpapiravtale med cirka 42 000 tonn per år.

Returpapir som samles inn i kommunen består av en kildesortert blandet fraksjon med papir og papp fra husholdninger. Papiret skal mottas og sorteres ved Norsk Gjenvinnings anlegg, Groruddalen Miljøpark i Oslo, før det selges som resirkulert råvare til papirfabrikker i Norge og Sverige.

- Vi er meget stolte over at Renovasjonsetaten i Oslo har valgt oss som samarbeidspartner for returpapir, sier divisjonsdirektør Egil Lorentzen. - Oslo kommune har klare målsetninger for kildesortering og ressursutnyttelse. Med nærmere 50 års erfaring med returpapir har vi nødvendig kompetanse og erfaring til å levere på disse krav.

- Vi i Renovasjonsetaten er glade for å ha inngått en langsiktig avtale for salg av returpapir med Norsk Gjenvinning AS, sier Pål A. Sommernes, direktør i Renovasjonsetaten.

Avtalen gjelder for en periode på fem år fra 1. april med opsjonsrett for Renovasjonsetaten på to år.

Norsk Gjenvinning håndterer årlig 300 000 tonn returpapir som er en viktig råvare for papirfabrikker i både Norge og utland. Dette tilsvarer råstoff fra over 4 millioner trær.
For mer informasjon om returpapir, se her. 

 

Kontaktpersoner Norsk Gjenvinning:

• Egil Lorentzen, divisjonsdirektør, mobil 970 51 400
• Øyvind Furulund, fagsjef returpapir, mobil 957 55 044