Shanghai is a high-rise buildings, the rapid development of the city.

Norsk Gjenvinning bidro med viktig data til Norges største hackaton - #hack4no

30.10.2017

Som medlem av Smarte Byer delte vi vår egen data når #hack4no gikk av stabelen på Hønefoss 27. og 28. oktober. 

Smarte Byer har en filiosofi om at vi trenger data fra både offentlig og private aktører for å kunne skape smarbyløsninger for fremtiden. Helst bør all data finnes på ett sted – det må være enkelt å finne relevant data og enkelt å bruke, for de som ønsker å lage løsninger.

På bakgrunn av dette valgte Norsk Gjenvinning å dele data med Smarte Byer for å bidra til Norges største hackathon.

- I Norsk Gjenvinning produserer vi store mengder data hver dag - driften vår er gjennomdigitalisert, sier konsernsjef Erik Osmundsen. Som bedrift ønsker vi også å posisjonere oss blant samfunnsengasjerte innovatører. Vi ser heller ikke bort fra at vi kommer til å oppdage nye forretningsmuligheter, sier Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning.

Data kan hjelpe med å skape smarte byer
Det er to hovedgrunner til at myndigheter verden over pusher på for å få offentlige virksomheter til å publisere åpne offentlige data: Det øker transparensen i samfunnet (bra for demokratiet), og det øker muligheten for at det blir skapt ny næring (EU-kommisjonen verdsetter gjenbruk av åpne offentlige data til 75 milliarder Euro i 2020).

Fra et smartbyperspektiv kan man litt forsiktig si at 99 prosent av alle smarte løsninger trenger publiserte og tilrettelagte data, mens maks én prosent av de data som kan bidra til å skape smarte løsninger faktisk er publiserte og tilrettelagte. Et hovedmål med smartby er å øke produktiviteten i samfunnet - både innenfor næringsliv og innenfor det offentlige.

Men smarte løsninger vil ikke bli bygget utelukkende på åpne offentlige data, det er minst like relevant for utviklere å få tilgang til data fra kommersielle aktører. Dette er noe av grunnen til Norsk Gjenvinning har valgt å dele data, og oppfordrer andre private aktører til å gjøre det samme. Offentlige data kan gi grunnlag for å lage lønnsomme kommersielle løsninger, men data fra næringslivet kan tenkes å bidra til å lage bedre offentlige tjenester.

- Det kuleste noen kommer til å gjøre med dine data er det neppe du som kommer til å gjøre, sier Terje Christensen i Smarte Byer Norge.

I de fleste tilfeller vet ikke den som tilbyr data på forhånd hva de kommer til å bli brukt til. Det kan være ingenting, men det kan også være noe smart som gjør at skattepenger spares eller skapes.

Norsk Gjenvinning ser på dette som en del av selskapets samfunnsansvar, slik at vi kan hjelpe å drive frem utvikling i samfunnet.