Norsk Gjenvinning Downstream ISO-sertifiseres for første gang helt uten avvik

07.09.2018

Norsk Gjenvinning er Norges største gjenvinningsselskap og skal gå foran i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig virksomhet, også innenfor arbeidet med kvalitet og ytre miljø. Alle våre største selskaper er sertifisert innenfor ISO 9001 og ISO 14001. Som siste selskap har Downstream nå hatt sin første ISO-revisjon og bestått med glans.

- Downstream har satt høye krav til seg selv med et ønske om å være best i bransjen. Etter to dager med revisjon fra DNV-GL og null avvik, er vi stolte over bekreftelsen på at måten vi jobber på er riktig og at vi holder den høye standarden vi ønsker, forteller Cecilie Skauge, compliance og HMSK sjef i Downstream.

Viser at systemene vi bruker i Norsk Gjenvinning fungerer godt
Downstream er et av selskapene i Norsk Gjenvinning som bruker konsernets styringssystem. ISO-sertifiseringen deres viser at vi som selskap jobber aktivt for å møte krav og forventinger og at det arbeides kontinuerlig med forbedring innenfor kvalitet og ytre miljø.

– Det er godt å få bekreftelse på at de systemene vi har bygget opp internt i konsernet gir synergieffekter på tvers av selskapene. Dette er veldig gledelig, sier Lin Sellevaag Nicolaysen, compliancesjef i konsernet.

ISO-9001 og ISO 14001 er to internasjonale ledelsesstandarder som spesifiserer krav til et effektivt kvalitets- og miljøstyringssystem. Det å være sertifisert i disse to anerkjente standardene er med på sikre at selskapet hele tiden forbedrer seg.

- Etter en førstegangsrevisjon er det imponerende at det var null avvik og at de får en tilbakemelding om at revisor er imponert. Revisor trakk særlig frem kontroll og sporbarhet ved logistikk som beste praksis, det er noe å være stolt over, sier Ingrid Bjørdal, direktør for compliance og organisasjonsutvikling.

- Det er godt å ha dette gjennomført og å få sertifikatene. Dette sammen med resultatet av en stor eksportrevisjon i sommer der Miljødirektoratet for annen gang gav Downstream null avvik gjør oss trygge på at vi er der vi skal være i vår nedstrømsaktivitet, avslutter Skauge.