Norsk Gjenvinning Downstream (NGD) vinner avtale om restavfallet til RiR

22.12.2017

Mandag 11. desember signerte NGD en avtale om transport og behandling av restavfallet til Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RiR).

Avtalen går over to år med gjensidig opsjon på 1+1 år, med oppstart 1. januar 2018. Årlig omsetning på avtalen vil være på rundt 10 MNOK. Tonnasjen tilsvarer 13 000 tonn per år av husholdning- og næringsavfall.

- Det ekstra gøy å vinne denne kontrakten når vi allerede har matavfallet til RiR. Vi scoret best på pris, og høyt på gjennomføring, kvalitet og miljø. En del av løsningen er at vi har valgt å behandle deler av tonnasjen lokalt ved å sende til Tafjord kraftvarme. Både miljømessig og prismessig var dette den mest effektive løsningen, sier senior megler Christian Skjoldli.

Slike avtaler jobber NGD gjerne med i over ett år før anbudet blir lagt ut. 

- Hadde vi satt i gang når anbudet ble utlyst i midten av oktober hadde vi vært for sent ute, spesielt på så store volumer. Vi må være forberedt på flere mulige løsninger på behandling og logistikk og ofte legge en plan A og B for å sikre at vi har nok kvoter å spille på, avslutter Christian.