Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Norsk Gjenvinning etablerer rådgivingsselskap – problemløser for kundene

23.10.2017

Stadig flere bedrifter har behov for råd og veiledning knyttet til avfallshåndteringen. Samtidig ser vi at EU og norske myndigheter stiller strengere krav til sporbarhet og kontroll, materialgjenvinning og utnyttelse av resirkulerte råvarer. Derfor etablerer Norsk Gjenvinning nå REvise AS.

Problemløser
Rådgivningsvirksomheten utvikles i tett samarbeid med resten av NG-konsernet. Konsernet har mange dyktige spesialister med en bred og praktisk kompetanse. Den industrielle tilnærmingen gir REvise mulighet til å tilby et bredt spekter av tjenester med praktisk forankring.

REvise skal primært hjelpe kundene med to ting:

  1. Risikostyring som inkluderer kartlegging, analyse og compliance-arbeid
  2. Smartere ressursbruk, som for eksempel avfallsreduksjon og nye løsninger for gjenvinning


Christine Tørklep er ansatt som leder for det nye selskapet. Hun har deltatt aktivt i utviklingen av konseptet sammen med strategiavdelingen og deler av konsernledelsen i Norsk Gjenvinning.Tørklep har til nå jobbet som KAM for store kunder og sentralavtaler, inkludert erfaring med rådgivning. Hun har sin faglige bakgrunn innenfor miljøteknikk/bærekraft, ledelse og investeringer.

- Christine har sterk gjennomføringsevne i utvikling og oppbygging av nye fagområder, og et stort nettverk fra nåværende og tidligere roller, og vi er derfor glade for at hun har takket ja til å etablere denne viktige satsingen, sier Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning.

Sirkulære løsninger med kunden i sentrum
I stillingen som KAM jobbet Tørklep i tett samarbeid med kundene for å utvikle og forbedre avfallshåndteringen. Etableringen av REvise gir mulighet til å jobbe mer systematisk og helhetlig med ressursutnyttelse.   

- Vi skal være en problemløser for kundene. Det kan ligge stor gevinst i effektiv ressursbruk og resirkulerte råvarer, både økonomisk og miljømessig. Men for å ta ut denne gevinsten er det nødvendig å tenke nytt – både i design, produksjon, logistikk og nedstrøm. Det gjenspeiles også i navnet REvise, som er sammensatt av RE og advise, og spiller på at vi må «tenke om igjen». Vi ser virkelig fram til å jobbe dedikert med å utvikle nye, sirkulære løsninger for kundene, sier Christine Tørklep, daglig leder i REvise.

REvise AS er et datterselskap i Norsk Gjenvinning-konsernet. Selskapet skal bistå kundene i utviklingen av løsninger for en mer sirkulær økonomi; effektiv ressursbruk, sporbarhet og kontroll, samt nye verdikjeder. REvise AS jobber i partnerskap, på tvers av bransjer, fagdisipliner og landegrenser. Vi har kunnskapen og nettverket som er nødvendig for at kundene skal lykkes med smartere utnyttelse av ressursene.