Side by side, two boats abandoned

Norsk Gjenvinning foreslår en pilot for materialgjenvinning av fritidsbåter

27.01.2017

«- Infrastruktur og gjenvinningsløsninger for fritidsbåter finnes.» Det fortalte Norsk Gjenvinnings Hans Fredrik Wittusen i et møte hos Klima- og miljødepartementet i går. Norsk Gjenvinning foreslår en pilot for å teste og videreutvikle innsamling og materialgjenvinning av fritidsbåter.

Departementet hadde invitert en rekke aktører til å komme med innspill til Stortingets vedtak om en tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter. Miljødirektoratet foreslår at tilskuddet brukes til transport og behandling av båtene, og at det etableres et tilgjengelig og brukervennlig tilbud raskt.

Fritidsbåter inneholder en rekke miljøgifter/farlig avfall som må ut av kretsløpet. Men båtene inneholder også verdier som må ivaretas. Verdiene består av ulike materialer som egner seg til gjenvinning.

- I dag er det billigere å deponere eller brenne båtene enn å sortere ut og gjenvinne de verdifulle materialene, sier Wittusen som er Norsk Gjenvinnings direktør for strategi og bærekraft. - Vi kan ikke la disse verdiene gå til spille. Skal man lykkes med materialgjenvinning - og oppnå trygg og bærekraftig håndtering som er både effektiv og lønnsom - må man samle volumene og konsentrere seg om et fåtall store, industrielle behandlingsanlegg.

Myndighetene foreslår at båter under 5,5 meter og uten innenbords motor, skal holdes utenom tilskuddsordningen og heller inngå i kommunenes lovpålagte renovasjon. Det mener Norsk Gjenvinning blir feil. Disse båtene utgjør en betydelig andel av båtparken, og dette volumet vil være avgjørende for å lykkes med å utvikle en industriell verdikjede. Verdikjeden må derfor ikke splittes, alle båter må inn i samme ordning – uansett størrelse.

- Vi mener at myndighetene skal se til systemet for gjenvinning av kasserte biler, sier Wittusen. - Fritidsbåter kan håndteres etter samme prinsipp, med to behandlingsledd; der første ledd er lokal miljøsanering og demontering, og andre ledd er sentral fragmentering og behandling.

Norsk Gjenvinning anbefaler å kjøre en pilot før man lander på endelig system. Det er flere aktører som er klare til å delta inn i en pilot – både private og offentlige.

- Denne første potten med penger må brukes til en målrettet pilot, sier Wittusen. I piloten vil midlene kunne brukes til å stimulere til innsamling og innlevering, sette opp hensiktsmessig infrastruktur og logistikkløsninger, teste og videreutvikle materialgjenvinningsløsninger samt designe fremtidens retursystem.

Norsk Gjenvinning samarbeider med selskapet Ecofiber om gjenvinning av fritidsbåter. Sammen er selskapene klare til å bidra i en pilot og videre med utvikling av system og teknologi. Ecofiber i Stavanger, er per i dag eneste aktør med tillatelse til å behandle fritidsbåter. Norsk Gjenvinning på sin side har erfaring med testbehandling av fritidsbåter i Drammen.

- Vi har oversikt over materialgjenvinningsløsningene, sier Wittusen. – Vi har jobbet med dette i mange år og har konkrete skisser til hvordan verdikjeden kan settes opp, inklusive kartlegging av finansieringsbehovet og etablering av returordningen.

- Vi oppfordrer myndighetene til å samle de som rekker opp hånden, og komme i gang med gjenvinning i praksis, avslutter Wittusen.