Norsk Gjenvinning går inn som prosjektpartner når OBOS og AF Gruppen starter en næringsklynge

10.04.2018

Initiativet går under navnet Construction City og vil være en kunnskapspark på Ulven, med 85 000 kvadratmeter bo og næringsbygg, og vil kunne gi plass til 5 000 arbeidsplasser og romme 3 000 studenter.

- Dette er en spennende mulighet for Norsk Gjenvinning. At vi får en stol ved bordet og kan påvirke hvordan området og en slik klynge skal se ut, ser jeg på som en kjempemulighet for oss som selskap, sier konsernsjef Erik Osmundsen. Målet vårt kan være å skape en gjenvinningsklynge i området, og da blir det viktig at vi er tett på initiativtakerne, legger han til.

Byggingen starter i 2019 og vil være ferdige 2023. Norsk Gjenvinning er prosjektpartner i arbeidet med å utvikle området. Bygg og anleggsbransjen er en viktig gruppe for NG og som står for en stor del av våre volumer. Dette gir derfor også mulighet til å samarbeide på tvers av bransjer for å finne nye løsninger for økt materialgjenvinning for bygg- og anleggsbransjen.

Andre selskaper som har knyttet seg til initiativet er blant annet Multiconsult, SINTEF, StartupLab og DNB.

Om du ønsker å lese mer om initiativet se AF Gruppen sine nettsider.