Bildedatabase fra ScanStock

Norsk Gjenvinning har fått oppdraget med å rydde opp i det radioaktive avfallet fra Søve gruver i Telemark

30.11.2016

Næringsminister Monica Mæland meddelte i dag at Norsk Gjenvinning m3 AS har fått oppdraget med å fjerne og håndtere avfallet fra Søve gruver etter en anbudskonkurranse.

Statsaksjeselskapet Norsk Bergverk drev utvinning av metallet Niob ved Søve i Nome kommune i Telemark i perioden 1953 til 1965. Nærings- og fiskeridepartementet ble pålagt av Statens strålevern i 2014 å finansiere og gjennomføre opprydningen.

- Vi er meget stolte over at vi har blitt tildelt dette oppdraget, sier Bjørn Arve Ofstad administrerende direktør i Norsk Gjenvinning m3 AS. - Vi har lagt mye arbeid i å finne en sikker løsning i alle ledd av prosjektet - det er vi trygge på at vi har funnet. Vi er glade for at departementet har anerkjent vår løsning med å tildele oss oppdraget.

- For gjennomføring av oppdraget har vi valgt å kombinert leverandører med lokal kunnskap og erfaring fra området, med vår egen spisskompetanse på opprydding og deponering av masser. Graveentreprisen skal utføres av Tveito Maskin fra Lunde og transporten av Tipp Transport fra Porsgrunn.

Prosjektet vil starte så snart nødvendige tillatelser er på plass og forholdene tillater det. Arbeidet vil starte med avskoging og bygging av anleggsvei slik at området er klargjort for gravearbeid til våren. Hovedperioden for graving og uttransportering vil være sommerhalvåret. Arbeidet skal være ferdig innen 1 september 2017.

- Vi har ikke endelig konkludert med hvilket deponi vi skal bruke for å deponere massene, sier Ofstad. - Vi har flere alternativer og avventer godkjenning fra nødvendige myndigheter. Beslutning tas tilslutt sammen med oppdragsgiver.

Vi understreker at det er en karensperiode på 10 dager og at kontraktstildeling kan påklages.