men's hands make thumbs up and down

Norsk Gjenvinning har inngått medlemskap i Transparency International Norge

17.06.2015

Som medlem i Transparency International Norge forplikter Norsk Gjenvinning seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon og å arbeide for å implementere verdier, code of conduct and antikorrupsjonsprogrammer som dekker hele virksomheten. 

I vårt arbeid med å forebygge korrupsjon har vi utarbeidet et antikorrupsjonsprogram som blant annet omfatter en prosedyre og en veileder. Veilederen inneholder en oversikt over regelverket, men gir også eksempler på hva korrupsjon kan være og gir praktiske tips og råd om hvordan korrupsjon kan unngås.

Vi gjennomfører risikokartlegging av hvilke stillinger som kan bli utsatt for korrupsjonshandlinger. Ansatte i disse stillingene gjennomgår obligatorisk opplæring og dilemmatrening. I tillegg tilpasser vi våre kontraktsmaler og foretar fortløpende kontroller av risikoutsatte underleverandører/agenter både i Norge og utland.