Norsk Gjenvinning har sluttet seg til FNs Global Compact

05.01.2018

FNs Global Compact er verdens største initiativ for å sikre samfunnsansvar i næringslivet. Det er både et nettverk og en tilbyder av konkrete verktøy for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med sitt miljø- og samfunnsmessige engasjement. 

Global Compact baserer seg på ti prinsipper (se både norsk og engelsk versjon på høyre side) innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og bekjempelse av korrupsjon, som alle ansvarlige bedrifter bør følge. Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.

- Norsk Gjenvinning har gjennom flere år arbeidet med compliance i bransjen og egen virksomhet, og sikre ansvarlighet i hele vår verdikjede. Dette har vi blant annet vist i praksis ved å gjennomføre revisjoner hos våre sluttkunder i Asia. Det er derfor helt naturlig for oss å bli medlem i Global Compact og synliggjøre vårt arbeid med å etterleve de ti prinsippene, forteller Ingrid Bjørdal, direktør for organisasjonsutvikling og compliance.