Bildedatabase fra ScanStock

Norsk Gjenvinning har vunnet avtale med Sunnaas Sykehus HF om avfallshåndtering

06.04.2016

Sunnaas sykehus har valgt Norsk Gjenvinning som leverandør av avfallshåndtering. Sykehuset er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin og behandler rundt 2.800 pasienter per år. Rammeavtalen gjelder for to år med mulig opsjon på ytterligere to år.

Norsk Gjenvinning vant avtalen etter en totalvurdering av alle tildelingskriterier. Fordelingen var 40 prosent pris, 20 prosent kvalifikasjoner, 15 prosent levering, 15 prosent kvalitet og 10 prosent miljø.

Sunnaas sykehus er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Forskning og undervisning står sentralt i foretakets virksomhet, og Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner.