Thomas Ekstrøm - GMP

Norsk Gjenvinning har vunnet en stor kontrakt med innkjøpsorganisasjonen Tradebroker

17.03.2016

Innkjøpsorganisasjonen Tradebroker utlyste nylig en anbudskonkurranse om avfallsrelaterte tjenester for sine 53 medlemmer. Norsk Gjenvinning vant frem, og sikret seg dermed den prestisjetunge kontrakten for fire år.

Tradebroker er en innkjøpsorganisasjon som er bransjeuavhengig - men én fellesnevner finner man i medlemmenes størrelse. Medlemslisten består av store konsern som hver for seg møter styrebestemte krav til medlemskapet. Samlet representerer medlemmer cirka 2.000 brukersteder og 120.000 ansatte.

- Dette er en av våre viktigste kontraktsigneringer på lang tid, sier markedsdirektør Morten Frøid. - Kontrakten er viktig fordi den er stor, men den er også viktig fordi den omfatter store kunder som satser på bærekraft. Dette er kunder som vi syns er ekstra spennende å jobbe med. Hos denne kundegruppen finnes nemlig muligheter til nye samarbeidsformer og prosjekter som vi mener er viktige for fremtidens sirkulære økonomi.

Norsk Gjenvinning hadde kontrakten også i forrige kontraktsperiode. - Ved kontraktsinngåelse hadde vår portefølje en årlig omsetning på 80 millioner kroner - men potensialet er større. Vi kommer å jobbe aktivt inn mot medlemmene og har stor tro på at vi skal øke verdien av porteføljen, sier Frøid.

Ved utvelgelsen la Tradebroker vekt på kriterier som miljø, geografisk dekning, produkt- og tjenestebredde, gjennomføringsevne samt evne til å følge opp medlemmene.

Tjenestene som inngår i kontrakten er avfallshåndtering/gjenvinning, industritjenester, sikkerhetstjenester, håndtering av farlig avfall samt kurs og opplæring.