Bilvrak

Norsk Gjenvinning inngår avtale med Autoretur

01.11.2013

Norsk Gjenvinning Metall AS har i dag inngått avtale med Autoretur AS om innsamling og gjenvinning av vrakede biler for de neste fem årene. Norsk Gjenvinning Metall AS er en av tre selskaper som blir Autoreturs hovedoperatører i den nye avtaleperioden som trer i kraft fra 2015.

I 2012 ble 120.000 biler totalt i Norge. Den nye avtalen styrker den norske bilreturordningen ytterligere. I 2015 skal 95 prosent av bilen bli resirkulert.

- Avtalen gir oss et godt utgangspunkt for å samle inn og behandle bilvrak i årene fremover og blir sentral i utviklingen av gode løsninger for å øke materialgjenvinningsgraden, sier divisjonsdirektør Egil Lorentzen. - Dette vil være viktig tonnasje for våre shreddere på Orkanger og Øra.
 
- Autoretur-ordningen sikrer forsvarlig gjenvinning og resirkulering av kasserte biler. Dette er viktig for å redusere CO2- og miljøutslipp, og for å øke gjenbruk av metaller som er en begrenset ressurs. Det hindrer også at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter, sier Erik Andresen, direktør i Autoretur.
 
I 2012 ble 116.000 tonn avfall behandlet gjennom returordningen. Av dette ble over 90.000 tonn materialgjenvunnet (cirka 64 prosent), 26.000 tonn energigjenvunnet (18 prosent) og 16.000 tonn gjenbrukt (12 prosent).

I gjennomsnitt gjenbrukes 750 kg metaller fra en vraket bil. Tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv blir også fjernet. Totalt ble 93,8 prosent av bilenes vekt ble gjenvunnet eller gjenbrukt i fjor. Dette skal økes til 95 prosent i 2015.
 
Vrakpanten ble hevet fra 2.000 kroner til 2.500 kroner 1. januar i år og deretter til 3.000 kroner 1. juli. Dette har gitt umiddelbare effekter. Fra januar til august i år er det vraket 17.000 flere biler enn i samme periode i fjor.