Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Norsk Gjenvinning kjøper KMT Gjenvinning for å vokse i det nordiske markedet for gjenvinning av kabler og trafoer

19.09.2018

Norsk Gjenvinning skiller ut sin virksomhet for gjenvinning av kabler og trafoer og slår denne sammen med Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS (KMT). Den sammenslåtte virksomheten beholder navnet KMT og danner grunnlaget for NG-konsernets økte satsning i det nordiske markedet.

NG og KMT er i dag aktive i det nordiske markedet for prosessering av kabel og trafo. Den sammenslåtte virksomheten vil ha stordriftsfordeler som muliggjør kapasitetsøkning og videre industrialisering, og danner en plattform for nordisk vekst i et marked som forventes å vokse betydelig i årene som kommer.

- Ved å skille ut kabel og trafo fra vår resterende jern- og metallvirksomhet i Norsk Gjenvinning, rendyrker vi virksomheten og sikrer et tydelig nisjefokus i et voksende marked, til det beste for både kunder og ansatte, sier Egil Lorentzen, Divisjonsdirektør Gjenvinning og Metall i Norsk Gjenvinning. – Nye KMT blir en viktig del av NG-familien og vi ser frem til å ta fatt på spennende vekstinitiativ i dette segmentet fremover.

Kombinasjon av det beste fra to selskaper
Det sammenslåtte selskapet vil kombinere KMTs sterke kommersielle kompetanse i innkjøpsmarkedet for kabel og trafo, med Norsk Gjenvinnings erfaring med industrialisering, effektiv drift og optimalisering av varestrømmer.

- KMT har hatt en sterk vekst fra oppstarten i 2013, og vi var nå ute etter å finne en eier som kan styrke virksomheten videre og bidra til nordisk vekst. For oss var Norsk Gjenvinning et naturlig valg basert på deres posisjon i markedet, sterke fokus på industrialisering, HMS og compliance, og offensive ledelse og eier, sier daglig leder i KMT Ole Petter Nilsen.

Ledelse og styre
Ole Petter Nilsen vil fortsette som daglig leder. Rolf Bergerud Næslund, som sammen med Nilsen er gründerne av KMT, vil jobbe videre i en sentral markedsstilling i det sammenslåtte selskapet. Styreleder vil være Bjørn Arve Ofstad, Divisjonsdirektør Prosjektbasert virksomhet i Norsk Gjenvinning. Divisjonsdirektør Egil Lorentzen vil gå inn som styremedlem sammen med Rolf Bergerud Næslund og Stein Vegar Larsen. Næslund og Larsen sitter i dag i KMTs styre.