Presserom 2019 Fra venstre: Hans Fredrik Wittusen, Oddvar Strand, Olav Tenden, Per Ole Tenden, Stig Aamelfot, Egil Lorentzen.

Norsk Gjenvinning kjøper O Tenden Holding AS – utvider i Nord-Vest

22.08.2019

Norsk Gjenvinning har inngått avtale om å erverve O Tenden Holding AS, med datterselskapene Tenden MiIjø AS og Miljøkvalitet AS. O Tenden Holding AS har hovedsete i Stryn, i Sogn og Fjordane, og komplementerer Norsk Gjenvinnings eksisterende tilstedeværelse i Nord-Vest. O Tenden Holding med datterselskapene går inn som majoritetseid selskap under Norsk Gjenvinning AS, i Norsk Gjenvinning-konsernet.

- Vi har i mange år hatt et godt samarbeid med Tenden-gruppen både som leverandør og kunde. Deres sterke merkevare og gode kunderelasjoner gjør dem til en dyktig aktør i sitt lokalmarked. Når vi nå fikk anledning til å bli største eier i Tenden gir dette Norsk Gjenvinning en spennende mulighet til å utvide sin geografiske tilstedeværelse i regionen, sier Egil Lorentzen, divisjonsdirektør Divisjon Gjenvinning.

En solid gjenvinningsbedrift
Tenden Miljø AS og Miljøkvalitet AS tilbyr komplette avfallshåndteringstjenester. Selskapene vil videreføres som egne selskaper og brands, på tilsvarende måte som iSekk, Løvås, TomWiI, Humlekjær & Ødegård, m.fl. Dette gjør at vi beholder de sterke merkevarene i lokalmarkedene, samtidig som vi kan utnytte stordriftsfordeler som styrker industrialiseringen i verdikjeden på Nord-Vestlandet.

- Vi er glade for muligheten til å bli en del av NG-konsernet og ser frem å jobbe tett sammen med Stig Aamelfot og gjenvinningsdivisjonen, samt Divisjon Downstream og konsernet forøvrig. Vi ser klart hvilke fordeler dette vil gi oss for å kunne tilby stadig bedre tjenester til våre kunder, og ser med optimisme på hva vi kan få til av vekst og styrket økonomi for virksomheten, sier Olav Tenden og Per Ole Tenden, som i dag er hovedeierne i O Tenden Holding.

Ledelse og styre
O Tenden Holding vil være majoritetseid av Norsk Gjenvinning AS og være organisert under regionsjef Stig Aamelfot. Familien Tenden, gjennom Tenden Eigedom AS, vil fortsette som medeier. Per Ole Tenden vil ha rollen som daglig leder i selskapet, og Olav Tenden vil jobbe som prosjektleder og forretningsutvikler, i tillegg til å sitte i styret sammen med Stig Aamelfot og Paal Skoe fra NG.

-----------------------------------------------------

Om O Tenden Holding AS:
O Tenden Holding har hundre prosent eierskap i Tenden Miljø AS i Stryn og Miljøkvalitet AS i Sykkylven. I kombinasjon er selskapene en komplett leverandør av avfallstjenester til lokale kunder, med 25 medarbeidere fordelt på de to lokasjonene. I 2018 hadde de en omsetning på cirka 45 millioner kroner.

Om Norsk Gjenvinning:

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, rivning, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,9 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity.