Norsk Gjenvinning i høy beredskap i forbindelse med Koronarisiko

11.03.2020

Norsk Gjenvinning utfører kritiske samfunnsoppgaver. Vi tar situasjonen som nå utvikler seg på største alvor og vårt hovedmål er å sikre at vi har friske og trygge medarbeidere som kan møte våre kunder på en god og trygg måte fremover.

Det ble tidlig nedsatt en beredskapsgruppe i konsernet for å følge med på utviklingen og for å fortløpende vurdere og implementere egnede risikoreduserende tiltak. Tiltakene som iverksettes gjøres i tett samarbeid med våre operative divisjoner for å sikre løsninger som fungerer lokalt, da dette varierer fra sted til sted og avdeling til avdeling.

Alle våre avdelinger har de to foregående ukene risikovurdert sitt arbeid i forhold til situasjonen. Basert på dette har vi utarbeidet og iverksatt beredskapsplaner som løpende tilpasses situasjonen. Vår ambisjon er å i størst mulig grad opprettholde tjenestetilbudet til våre kunder.

Vi ber om at kunder og samarbeidspartnere tar sine forholdsregler. Dette er en felles dugnad alle må bidra til for å minimere de samfunnsmessige utfordringene vi nå står overfor.

Har du spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson eller kundeservice så svarer vi så godt vi kan.

For kunder av NG-divisjonen (avfallshåndtering)

Belastningen på kundeservice er stor om dagen. Det vil være en stor hjelp om bestillinger i størst mulig grad kommer på «appen» vår. Har du ikke lastet den ned, les mer her

 

Sak oppdatert 16. mars 2020.