Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Bilde fra statsbygg.no: Modellbilde Campus Ås. Arkitekt: PG Campus Ås

Norsk Gjenvinning leverer avfallsløsningen når AF Gruppen bygger Campus Ås

26.09.2016

AF Gruppen har en av de største entreprisene for Statsbygg som utvikler Campus Ås for Kunnskapsdepartementet. AF Gruppens oppdrag gjelder nybygg og Norsk Gjenvinning har fått ansvar for avfallshåndteringen.

Arbeidet starter i oktober og byggetiden vil være cirka 20 mnd. For Norsk Gjenvinning er det estimert med en prosjektverdi på cirka tre millioner kroner.

- Vi har levert avfallsløsninger til AF Gruppen tidligere, og er stolte av at de har valgt Norsk Gjenvinning basert på kvalitet og løsning, sier Jørn Frydenlund salgssjef i Norsk Gjenvinning, Region Øst. - Dette er et meget stort prosjekt med en bruttoareal på 63.100 m2. Det sier seg selv at her kreves det god planlegging og logistikk – byggevarer skal inn på området og avfall skal ut. Basert på lang erfaring med tilsvarende prosjekter, har vi utarbeidet en effektiv og bærekraftig kildesortering og logistikkløsning hvor både økonomi og miljø ivaretas.

Om prosjektet:

I forbindelse med sammenslåingen av Veterinærhøgskolen og Universitetet for miljø og biovitenskap til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, er det besluttet at veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet skal flyttes fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med NMBU på Ås. Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre byggeprosjektet. Det nye universitetet får 5.000 studenter¬ og 1.700 ansatte.

Mer om Campus Ås ›